PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-090
91 51 3 160 151-9    PL-PKPC
91 51 3 160 152-7    PL-PKPC

203E-090 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?16.11.2004ZNTKiM Gdańsk
R?26.03.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.