PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-089
91 51 3 160 149-3    PL-PKPC
91 51 3 160 150-1    PL-PKPC

203E-089 / 1980
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?11.06.2001ZNTK Oleśnica
R?30.04.2007ZNTK Oleśnica
P5/1+M06.06.2017PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.