PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-087
91 51 3 160 147-7    PL-PKPC
91 51 3 160 148-5    PL-PKPC

203E-087 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
A06.07.2006ZNLE Gliwice
R629.04.2009ZNTKiM Gdańsk