PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-087
91 51 3 160 147-7    PL-PKPC
91 51 3 160 148-5    PL-PKPC

203E-087 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
A 06.07.2006 ZNLE Gliwice
R6 29.04.2009 ZNTKiM w Gdańsku