PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-086
91 51 3 160 003-2    PL-PKPC
91 51 3 160 004-0    PL-PKPC

203E-086 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.10.2002ZNLE Gliwice
MAL22.12.2008ZNTK Oleśnica
R627.11.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P5/1+M18.04.2019PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.