PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-084
91 51 3 160 145-1    PL-PKPC
91 51 3 160 146-9    PL-PKPC

203E-084 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.10.1996ZNTK Oleśnica
R526.04.2002ZNTK Oleśnica
P5/1+M14.02.2019PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.