PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET41-084
91 51 3 160 145-1    PL-PKPC
91 51 3 160 146-9    PL-PKPC

203E-084 / 1979
HCP Poznań
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 31.10.1996 ZNTK Oleśnica
R5 26.04.2002 ZNTK Oleśnica
P5/1+M 14.02.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Ostrowie Wlkp.