PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-078
91 51 3 160 143-6    PL-PKPC
91 51 3 160 144-4    PL-PKPC

203E-078 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.08.2002ZNLE Gliwice
R511.08.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.