PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-076
91 51 3 160 139-4    PL-PKPC
91 51 3 160 140-2    PL-PKPC

203E-076 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R316.10.1996ZNTK Oleśnica
R411.04.2003ZNTK Oleśnica
R531.05.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.