PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-075
91 51 3 160 377-0    PL-PKPC
91 51 3 160 378-8    PL-PKPC

203E-075 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?05.04.2007ZNTKiM Gdańsk
R?23.10.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.