PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-074
91 51 3 160 137-8    PL-PKPC
91 51 3 160 138-6    PL-PKPC

203E-074 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R513.08.2002ZNTK Oleśnica
R625.02.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.