PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-072
91 51 3 160 135-2    PL-PKPC
91 51 3 160 136-0    PL-PKPC

203E-072 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R527.07.2004ZNTKiM Gdańsk
R628.11.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.