PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-071
91 51 3 160 133-7    PL-PKPC
91 51 3 160 134-5    PL-PKPC

203E-071 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.12.2002ZNTKiM Gdańsk
R514.04.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.