PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-069
91 51 3 160 375-4    PL-PKPC
91 51 3 160 376-2    PL-PKPC

203E-069 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?06.02.2006ZNTKiM Gdańsk
R?30.06.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.