PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-068
91 51 3 160 129-5    PL-PKPC
91 51 3 160 130-3    PL-PKPC

203E-068 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?08.11.2002ZNTKiM Gdańsk
R?26.02.2009CT Wielkopolski / CTU Ostrów Wlkp.