PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-067
91 51 3 160 373-9    PL-PKPC
91 51 3 160 374-7    PL-PKPC

203E-067 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.04.2002ZNTK Oleśnica
R?11.04.2008ZNTK Oleśnica
R?14.07.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.