PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-066
91 51 3 160 127-9    PL-PKPC
91 51 3 160 128-7    PL-PKPC

203E-066 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.06.2004ZNTKiM Gdańsk
R?13.02.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.