PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-065
91 51 3 160 125-3    PL-PKPC
91 51 3 160 126-1    PL-PKPC

203E-065 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?18.11.2002ZNTK Oleśnica
R?16.01.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.