PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-064
91 51 3 160 371-3    PL-PKPC
91 51 3 160 372-1    PL-PKPC

203E-064 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R530.01.1998ZNTK Lubań
R630.03.2007ZNTK Oleśnica