PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-063
91 51 3 160 369-7    PL-PKPC
91 51 3 160 370-5    PL-PKPC

203E-063 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.12.1997ZNTK Lubań
R516.09.2003ZNTK Oleśnica
R605.11.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.