PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-061
91 51 3 160 121-2    PL-PKPC
91 51 3 160 122-0    PL-PKPC

203E-061 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R120.12.1988ZNTK Oleśnica
R231.10.1994ZNTK Oleśnica
R302.09.1995ZNTK Oleśnica
R401.10.2001ZNTK Oleśnica