PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-060
91 51 3 160 119-6    PL-PKPC
91 51 3 160 120-4    PL-PKPC

203E-060 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R429.10.1994ZNTK Oleśnica
R514.10.2002ZNLE Gliwice
R624.02.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.