PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-059
91 51 3 160 367-1    PL-PKPC
91 51 3 160 368-9    PL-PKPC

203E-059 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?28.03.2007ZNTKiM Gdańsk
R?31.03.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.