PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-054
91 51 3 160 365-5    PL-PKPC
91 51 3 160 366-3    PL-PKPC

203E-054 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?17.10.2002ZNTK Oleśnica
R?31.12.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.