PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-053
91 51 3 160 363-0    PL-PKPC
91 51 3 160 364-8    PL-PKPC

203E-053 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?          2003ZNTKiM Gdańsk
R?23.06.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.