PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-052
91 51 3 160 115-4    PL-PKPC
91 51 3 160 116-2    PL-PKPC

203E-052 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R413.12.2004ZNTKiM Gdańsk
R526.01.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.