PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-050
91 51 3 160 111-3    PL-PKPC
91 51 3 160 112-1    PL-PKPC

203E-050 / 1979
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R411.12.1996ZNLE Gliwice
R517.09.2004ZNTKiM Gdańsk
R631.10.2013PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.