PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-048
91 51 3 160 107-1    PL-PKPC
91 51 3 160 108-9    PL-PKPC

203E-048 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R401.02.2002ZNTK Oleśnica
R531.10.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.