PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-047
91 51 3 160 105-5    PL-PKPC
91 51 3 160 106-3    PL-PKPC

203E-047 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R423.03.2007ZNTKiM Gdańsk
R531.03.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.