PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-045
91 51 3 160 103-0    PL-PKPC
91 51 3 160 104-8    PL-PKPC

203E-045 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.12.2003ZNTKiM Gdańsk
R531.01.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.