PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-044
91 51 3 160 101-4    PL-PKPC
91 51 3 160 102-2    PL-PKPC

203E-044 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R418.05.1998ZNTK Lubań
R514.04.2004ZNTK Oleśnica
R628.07.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.