PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-043
91 51 3 160 099-0    PL-PKPC
91 51 3 160 100-6    PL-PKPC

203E-043 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R424.11.2004ZNTKiM Gdańsk
R510.10.2014PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.