PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-041
91 51 3 160 001-6    PL-PKPC
91 51 3 160 002-4    PL-PKPC

203E-041 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.08.2001ZT Zduńska Wola Karsznice
R530.06.2008ZNTK Oleśnica
MAL05.12.2008ZNTK Oleśnica