PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-038
91 51 3 160 359-8    PL-PKPC
91 51 3 160 360-6    PL-PKPC

203E-038 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?28.09.2005ZNTKiM Gdańsk
R?27.02.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.