PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-037
91 51 3 160 357-2    PL-PKPC
91 51 3 160 358-0    PL-PKPC

203E-037 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?18.05.2001ZNTK Oleśnica
R?05.09.2008CM Ostrów Wlkp.
P5/1+M31.03.2017PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.