PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-034
91 51 3 160 353-1    PL-PKPC
91 51 3 160 354-9    PL-PKPC

203E-034 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?30.06.2003ZNTKiM Gdańsk
R?31.12.2008ZNTKiM Gdańsk