PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-030
91 51 3 160 351-5    PL-PKPC
91 51 3 160 352-3    PL-PKPC

203E-030 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R611.02.2003ZNTKiM Gdańsk
R728.05.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.