PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-029
91 51 3 160 349-9    PL-PKPC
91 51 3 160 350-7    PL-PKPC

203E-029 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?19.05.2003ZNTKiM Gdańsk
R?22.12.2008ZNTKiM Gdańsk