PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-027
91 51 3 160 347-3    PL-PKPC
91 51 3 160 348-1    PL-PKPC

203E-027 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R617.02.2003ZNTK Oleśnica
P5/1+M22.12.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.