PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-025
91 51 3 160 343-2    PL-PKPC
91 51 3 160 344-0    PL-PKPC

203E-025 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.12.2002ZNTKiM Gdańsk
R?29.02.2008ZNTK Oleśnica
R?27.04.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.