PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-022
91 51 3 160 341-6    PL-PKPC
91 51 3 160 342-4    PL-PKPC

203E-022 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R621.06.2004ZNTKiM Gdańsk
P5/1+M30.11.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.