PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-021
91 51 3 160 095-8    PL-PKPC
91 51 3 160 096-6    PL-PKPC

203E-021 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R427.09.2004ZNTKiM Gdańsk
R523.03.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.