PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-018
91 51 3 160 093-3    PL-PKPC
91 51 3 160 094-1    PL-PKPC

203E-018 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R523.06.2005ZNTKiM Gdańsk
R618.05.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.