PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET41-017
91 51 3 160 417-4    PL-PKPC
91 51 3 160 418-2    PL-PKPC

203E-017 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?29.07.2002ZNTK Oleśnica
R?23.04.2008ZNTKiM Gdańsk
R?25.06.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.