PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-016
91 51 3 160 091-7    PL-PKPC
91 51 3 160 092-5    PL-PKPC

203E-016 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R428.10.2005ZNTKiM Gdańsk
R530.06.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.