PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-010
91 51 3 160 333-3    PL-PKPC
91 51 3 160 334-1    PL-PKPC

203E-010 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.05.2000ZNTK Oleśnica
R529.09.2007ZNLE Gliwice