PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET41-008
91 51 3 160 087-5    PL-PKPC
91 51 3 160 088-3    PL-PKPC

203E-008 / 1978
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R506.12.2004ZNTKiM Gdańsk
R630.09.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.