PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-007
91 51 3 160 085-9    PL-PKPC
91 51 3 160 086-7    PL-PKPC

203E-007 / 1977
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R412.04.1996ZNTK Oleśnica
R530.06.2007ZNTK Oleśnica