PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET41-006
91 51 3 160 083-4    PL-PKPC
91 51 3 160 182-4    PL-PKPC

203E-006 / 1977
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.05.1996ZNTK Oleśnica
R529.05.2007ZNLE Gliwice
P5/1+M30.09.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.