PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

EU07-402
91 51 5 140 012-3    PL-PKPC

303E-302 / 1986
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G127.03.2004ZNTK Oleśnica
1R124.01.2008ZNTK Oleśnica
1P4/216.04.2014CT Północny / CTU Bydgoszcz