PKP Intercity
Zakład Północny w Gdyni

EP07-401
91 51 1 140 091-6    PL-PKPIC

303E-301 / 1986
HCP Poznań

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.04.1986HCP Poznań
G131.05.2001ZNTK Oleśnica
1R119.08.2003ZNTK Oleśnica
1R227.12.2007CM Gdynia
1R329.09.2011PESA Bydgoszcz
1P4/415.04.2015BZG Gdynia
1P4/508.05.2019BZG Gdynia