PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET40-58

77E-7142 77E-7143 / 1978
Škoda Plzeň

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
A13.12.1978MD Bydgoszcz Wschód
R114.01.1982ZNTK Gdańsk
S113.12.1985ZNTK Gdańsk
R202.12.1988ZNTK Gdańsk
A26.05.1992MD Bydgoszcz Wschód
R431.03.1993ZNTK Gdańsk
A21.05.1996MT Bydgoszcz
R518.11.1996ZNTK Gdańsk
R631.01.2002CM Bydgoszcz
R728.12.2007ZNTKiM Gdańsk
+++
28.12.2011